Унесите валидну е-мејл адресу. Сви сервисни мејлови које шаље сајт ће бити слати на ту адресу. Ваша е-мејл адреса неће бити јавно доступна и биће кориштена при промени лозинке или за обавештења или промоције.
Само су неки од специјалних каракте дозвољени да буду део корисничког имена: размак, тачка (.), цртица (-), апостроф ('), доња црта (_) i @ znak.
Provide a password for the new account in both fields.
Contact settings
Allow other users to contact you via a personal contact form which keeps your email address hidden. Note that some privileged users such as site administrators are still able to contact you even if you choose to disable this feature.